Kan ved vara för torr?

kan ved vara för torr?
Innehållsförteckning

Trots att det inte är ett vanligt problem kan ved ibland vara för torr, vilket kan påverka dess förbränningsprocess. En korrekt torkad ved har fortfarande en viss mängd vatten i sig, vanligtvis mellan 15 och 20 procent av sin vikt. Vatten spelar en viktig roll i regleringen av förbränningen, tillsammans med faktorer som styckestorlek och tillgång till förbränningsluft.

Ju högre bränslets fukthalt, desto långsammare träet ned när de upphettas på grund av all värmeenergi som dränkts i kokande vatten ur träet och att höja temperaturen hos ångan.

Omvänt desto torrare ved, desto snabbare bryts den ner vid upphettning. Med bryts ner menar jag , att förångning av de flyktiga komponenterna i trä; det vill säga , det ryker . torr ved, mer tät rök vid en given värmetillförselhastigheten.

Eftersom rök är bränsle, vi vill bränna den så fullständigt som möjligt och det innebär att blanda med tillräckligt syre i förbränningsluften. Problemet är att en eldstads belastning av mycket torr ved ger betydligt mer rök än luft leveranser av braskaminer är konstruerade för att ge . Dessutom, även om du kan leverera tillräckligt med luft, skulle du producerar ett inferno som skulle yla i spisen och göra alla i huset nervös .

Ugnstorkade träet är ner runt 10 procent fuktighet. Beroende på klimat -och lagringsförhållanden, kommer normal utomhus torkad ved inte ner till ugnstorkade veds fukthalt på grund av normal utomhus luftfuktighet. Till exempel har jag aldrig mätt trä under ca 14 procent i min ved. Men jag antar att ved kan bli mycket torr genom att lagras i gamla lador, som är som ugnar i varmt sommarväder.

Rätt fuktighetshalt för ved är mellan 15 och 20 %. När du har mycket mer än 20 % börjar du se symtom på trög tändning och oförmågan att stänga ned luften utan att släcka lågorna. Mot 30 % trä bubbla och elden är mycket trög och det är svårt att få en ren förbränning tills träet är nästan till träkol stadiet. Över 30 % och vatten bubblor från ändträ när veden värms upp och det är mycket svårt att bränna alls. Arter som poppel/asp , som har mycket hög infödd fukthalt är praktiskt taget icke – brännbart när inte tillräckligt torrt.

Fuktmätare för ved
Dr.meter digital fuktmätare i trä, 2 stift bärbar trävattenfuktstestare, HD digital LCD-display med 2 reserv-sensorstift och ett 9 V batteri (both ingår) intervall 5% - 40%, noggrannhet: +/-1%
Björkved hela Sverige
Björkved med mindre än 18% fukthalt - Perfekt för kaminer, eldskålar, eldstäder, braskaminer - Premiumkvalitet ren och torr ved.
Träull, naturlig tändare
40 stycken per förpackning, perfekt för att tända eld i ugnar, grillar, pizzaugnar och rökverktyg.

Vad är fukthalt och varför är det viktigt?

Fukthalt, ofta refererad till som ved fukthalt eller fukt i ved, avser den mängd vatten som finns i ved, vanligtvis uttryckt som en procentandel av vedens totala vikt. Men varför är denna fukthalt så viktig?

 1. Effektiv förbränning: Ved med rätt fukthalt brinner effektivt, producerar mer värme och minskar risken för sotbildning i skorstenen. Torr ved eller ved med låg fuktighet brinner vid högre temperaturer, vilket ger en renare och mer effektiv förbränning.
 2. Miljövänlig: Ved som har rätt fuktighet grad producerar mindre rök och skadliga utsläpp när den bränns. Detta bidrar till en renare luft både inomhus och utomhus.
 3. Ekonomiskt: Ved med lägre fukt ved ger mer värme per kubikmeter, vilket innebär att du behöver använda mindre ved för att värma ditt hem. Detta kan leda till besparingar i längden.
 4. Påverkan av utomhusförhållanden: Normal luftfuktighet utomhus kan påverka hur snabbt och effektivt ved torkar. I fuktiga klimat kan det vara svårare att uppnå den idealiska torrheten i ved, medan i torra klimat kan ved torka snabbare.

Att förstå och upprätthålla rätt fukthalt i ved är därför avgörande för att maximera fördelarna med vedeldning och minimera potentiella risker.

Hur torr ska ved vara?

För att uppnå optimal förbränning och minska skadliga utsläpp bör ved ha en lämplig fukthalt. Men hur torr ska ved var exakt?

 1. Ideal fukthalt: Den rekommenderade fukthalten för ved som ska användas för uppvärmning ligger mellan 15% och 20%. Ved inom detta intervall anses vara ”torr ved” och är redo för förbränning.
 2. Varierande fukthalt beroende på träslag: Vissa träslag, som björk, kan ha en naturligt högre fukthalt. Det är därför viktigt att känna till ”fukthalt björkved” jämfört med andra träslag.

Hur vet man att veden är torr?

Det finns flera metoder för att avgöra om ved är tillräckligt torr för förbränning:

  • Ljudtest: När två vedträn slås mot varandra bör torr ved ge ett klart, klingande ljud snarare än ett dämpat ljud.
  • Sprickor: Torr ved har ofta synliga sprickor vid ändarna.
  • Färg: Torr ved tenderar att vara mörkare än fuktig ved.
  • Fuktmätare: För en mer exakt mätning kan man använda en fuktmätare för att bestämma fukthalt i ved.

Risker med för torr ved:

 Medan torr ved generellt är att föredra, kan ved som är extremt torr brinna för snabbt, vilket kan leda till överhettning av ugnen eller spisen.

Förvaring: För att bibehålla den idealiska ved fuktighet, bör ved förvaras på en torr plats, skyddad från direkt regn och fukt. Vedförvaring utomhus bör ske under ett tak eller presenning.

Att känna till den idealiska fukthalten och hur man bestämmer den är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv vedeldning.

Mätning av fukthalt i ved

Att kunna mäta fukthalten i ved är avgörande för att säkerställa att den är lämplig för förbränning. Men hur går man tillväga för att mäta fukthalt i ved på ett korrekt sätt?

 1. Använda en fuktmätare:
  • Det mest exakta sättet att mäta fukthalt ved är att använda en dedikerad fuktmätare. Dessa enheter mäter fuktighet i ved genom att skicka en elektrisk ström genom veden och mäta resistansen.
  • För att mäta, placera mätarens elektroder på veden och avläs den visade procenten. Detta ger dig en direkt avläsning av procent fukt i ved.
 2. Visuella och fysiska tecken:
  • Förutom att använda en fuktmätare kan man också leta efter visuella och fysiska tecken för att avgöra hur vet man om veden är torr. Som tidigare nämnt kan torr ved ha synliga sprickor, en mörkare färg och ge ett klart ljud när den slås mot en annan vedbit.
 3. Skillnaden mellan trä och ved:
  • Det är viktigt att notera att fukthalt i trä kan skilja sig från fukthalten i ved. Medan ved är torkad och förberedd för förbränning, kan färskt trä ha en mycket högre fukthalt.
 4. Vikten av korrekt mätning:
  • Att mäta fukthalt torr ved korrekt är avgörande för att undvika problem som sotbildning, ineffektiv förbränning och potentiella skador på din ugn eller spis.
 5. Råd för vedinköp:
  • När du köper torr ved, fråga säljaren om veden har mätts nyligen och vad fukthalten är. Detta hjälper dig att säkerställa att du får ved av god kvalitet.

Att regelbundet mäta och övervaka fukthalten i din ved säkerställer att du alltid har optimalt material för uppvärmning av ditt hem.

Kan ved vara för torr?

Medan torr ved generellt anses vara idealisk för förbränning, finns det en gräns för hur torr ved bör vara. Men kan ved vara för torr? och vilka är konsekvenserna?

 1. För torr ved:
  • Ved som har en fukthalt som är för låg kan brinna för snabbt och för hett. Detta kan leda till överhettning av ugnen eller spisen, vilket kan vara skadligt för enheten och öka risken för bränder.
 2. Optimal torrhet ved:
  • Som tidigare nämnts ligger den optimala fukthalten för ved mellan 15% och 20%. Ved som ligger under denna gräns kan anses vara för torr för optimal förbränning.
 3. Konsekvenser av att använda för torr ved:
  • Förutom överhettning kan för torr ved också leda till ofullständig förbränning, vilket kan producera skadliga gaser och partiklar. Detta kan påverka inomhusluftkvaliteten och vara skadligt för hälsan.
 4. Hur man undviker för torr ved:
  • För att undvika att använda ved som är för torr, bör du lagra din ved på en plats där den är skyddad från direkt sol och vind. Vedförvaring utomhus bör ske under ett tak eller en presenning för att förhindra överdriven torkning.
 5. Vad man ska göra med för torr ved:
  • Om du misstänker att din ved är för torr, kan du överväga att blanda den med ved som har en högre fukthalt. Detta kan hjälpa till att balansera förbränningen och förhindra överhettning.

Specifika träslag och deras fukthalt

Olika träslag har olika egenskaper när det gäller fukthalt och torkning. Det är viktigt att känna till dessa skillnader för att säkerställa optimal förbränning.

 1. Björkved:
  • Björkved är ett av de mest populära träslagen för vedeldning i många länder. Men vad är den idealiska björkved?
  • Generellt sett bör björkved ha en fukthalt mellan 15% och 20% för bästa förbränning. Torr björkved och torkad björkved är särskilt eftertraktade för deras höga värmevärde och rena förbränning.
 2. Skillnader mellan träslag:
  • Medan björkved är populärt, finns det många andra träslag som används för vedeldning. Varje träslag har sin egen unika fukthalt och torkningsegenskaper. Det är viktigt att känna till dessa skillnader för att säkerställa optimal förbränning.
 3. Faktorer som påverkar fukthalten:
  • Olika träslag torkar i olika takt beroende på deras densitet, oljeinnehåll och andra faktorer. Dessutom kan normal luftfuktighet utomhus påverka hur snabbt och effektivt ved torkar.
 4. Vikten av att känna till fukthalten för ditt träslag:
  • Innan du eldar med ved, oavsett träslag, är det viktigt att känna till dess fukthalt. Detta säkerställer att du får den mest effektiva och säkra förbränningen möjligt.
 5. Tips för att välja rätt träslag:
  • När du köper ved, fråga säljaren om träslaget och dess fukthalt. Vissa träslag kan vara mer lämpliga för din specifika ugn eller spis.

Att känna till de olika träslagen och deras specifika fukthalts egenskaper kan hjälpa dig att göra informerade beslut när det gäller vedeldning.

Förvaring och påverkan på fukthalt

Att förvara ved på rätt sätt är avgörande för att bibehålla dess optimala fukthalt. Hur och var du lagrar din ved kan ha en stor inverkan på dess fuktighet” och därmed dess förbränningsegenskaper.

 1. Rätt förvaring:
  • För att förhindra att ved blir för fuktig, bör den förvaras på en torr plats, skyddad från regn och snö. Vedförvaring utomhus bör ske under ett tak eller en presenning för att skydda den från väder och vind.
 2. Påverkan av klimatet:
  • Normal luftfuktighet utomhus kan påverka hur snabbt och effektivt ved torkar. I fuktiga klimat kan det vara svårare att uppnå den idealiska ”torrheten” i ved, medan i torra klimat kan ved torka snabbare.
 3. Förvaringstips:
  • Se till att ved staplas ordentligt för att tillåta god luftcirkulation. Detta hjälper till att förhindra mögelbildning och överdriven fukt i ved.
  • Använd pallar eller träställningar för att höja veden från marken. Detta förhindrar att veden absorberar fukt från marken.
 4. Risker med felaktig förvaring:
  • Ved som förvaras felaktigt kan bli för fuktig, vilket kan leda till problem som sotbildning, ineffektiv förbränning och potentiella skador på din ugn eller spis.
 5. Långtidsförvaring:
  • Om du planerar att lagra ved under en längre tid, överväg att täcka den med en presenning eller annat skydd för att förhindra att den blir för fuktig eller för torr.

Att förstå vikten av rätt vedförvaring och de potentiella riskerna med felaktig förvaring är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv vedeldning.

Vedens fukthalt spelar en avgörande roll för en effektiv och säker förbränning. Oavsett om du är en erfaren vedeldare eller nybörjare, är det viktigt att förstå vikten av att ha ved med rätt fukthalt och att känna till hur förvaring och klimat kan påverka denna fukthalt. Medan torr ved generellt anses vara idealisk, visar det sig att även ved kan vara för torr, vilket kan leda till potentiella problem. Genom att vara informerad, mäta fukthalten regelbundet och följa rekommendationerna för rätt förvaring, kan du njuta av de många fördelarna med vedeldning samtidigt som du minimerar riskerna. Oavsett om du eldar med björkved, gran eller något annat träslag, kommer rätt kunskap att säkerställa att din vedeldning är så effektiv, säker och miljövänlig som möjligt.

Välj rätt vedförvaring inomhus.

Köp bästa veden online med vår hjälp.

Ta en titt på vår utförliga guide om vedeldade pizzaugnar

Lämna ett svar